Stichting Johannes Lindeboom

lstelling:

1. De stichting heeft ten doel bij te dragen tot de ontwikkeling en instandhouding van de vrijzinnige christelijke traditie in het algemeen en van het vrijzinnig geestelijk leven van de Protestantse Kerk Nederland in de provincie Groningen in het bijzonder.

2. De stichting tracht haar doel in eerste instantie te verwezenlijken door het verstrekken van materiële steun ten behoeve van activiteiten van de te Groningen gevestigde vereniging: Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in de provincie Groningen en met name die activiteiten welke beogen het in het eerste lid omschreven doel te dienen.

 

Verslag activiteiten Stichting Prof.dr.Joh. Lindeboom in 2023 

Het bestuur bestaat per 01-01-2023 uit de volgende personen:

Mevr A.C. Slijkerman-Geurts (vz), mevr. H. Bier-van der Laan (secr)

dhr. C. de Haas (pm), mevr. K.M. Schut-Smids

 

Dit bestuur kwam zeven keer op de volgende data bij elkaar:

            °          18-01-2023 (Haren)

            °          16-02-2023 (Usquert)

            °          24-04-2023 (Haren)

            °          01-05-2023 (Middelstum/Usquert)

            °          10-08-2023 (Haren)

            °          18-10-2023 (Haren)

 

Algemeen

Over de landerijen is contact geweest met de diaconie van de Hervormde Gemeente in Groningen.

 

Het Gebouw (Singelkerk)

Op 1 mei 2023 werd Het Gebouw te Delfzijl verkocht; Acte verleden door notaris Mr. H. Huitsing te Middelstum.

 

Witte Kerkje

Beheer:  Per 1 september huurt het Roder Jongens Koor het Kerkje voor drie

               middagen/avonden per week.

 

 

Contact

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in de Provincie Groningen

Secretariaat. dhr A. Trox, Zevenhuizerweg 79, 9761 AD Eelde.

a.trox@planet.nl