Over de vereniging VVP

De Provinciale Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Groningen is ontstaan uit een fusie van de verenigingen in Groningen, Haren, Appingedam en Delfzijl en de “oude” provinciale vereniging.

Zij bestaat uit de kernen Haren (inclusief Groningen) en Fivelgo (Appingedam en Delfzijl samen) en telt ongeveer 70 leden en donateurs.

Naast de kernen zijn de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Westerkwartier en de Ver. van Vrijzinnig Hervormden in Winschoten – Scheemda als aangesloten verenigingen aan de VVP Groningen verbonden.

De vereniging heeft een ledenblad “Vrij-Zinnig” dat 6 keer per jaar verschijnt.

De vereniging is aangesloten bij en landelijke Vereniging van Vrijzinnige Protestanten: www.vrijzinnig.nl

Secretariaat: