De provinciale Pinksterdienst ven de VVP Groningen is sfeervol verlopen. In de eeuwenoude Romaanse kerk bij Trimunt (Marum) kwamen zo’n 40 bezoekers bijeen om Pinksteren te vieren. Het thema van voorganger voorganger Christine Schlette was “Inspiratie”. Na de koffie vertelde voorganger Greta Huis nog over de opzet van haar proefschrift. Een interessante discussie daarop volgde.

De Romaanse kerk in Marum, waar op het kerkhof ook de zestien in 1943 door de Duitsers gefusilleerde dorpsgenoten begraven liggen. Aanvankelijk waren ze door de Duitsers in Appelbergen gedumpt, maar dat massagraf werd eind 1945 ontdekt, waarna de herbegrafenis op het kerkhof van het Romaanse kerkje volgde.

Een overzicht van de bezoekers van de Pinksterdienst.

De bloemen van de dienst gingen naar de dames Lien Blaauw en Betty Alberts.

De voorgangers Christine Schlette (links) en Greta Huis even bij elkaar. Christine leidde de dienst en Greta vertelde iets over haar proefschrift waarop ze binnenkort hoopt te promoveren.

Voorganger Christine Schlette droeg ook het gedicht Koraal van Rutger Kopland voor.