Het is duidelijk dat heel veel mensen zich onzeker en onveilig voelen. De plek waar gewoond en gewerkt wordt voelt niet meer als ‘thuis’. De ervaring bestaat dat zorgen en frustraties niet serieus worden genomen door de overheid en de politiek. Wereldproblemen tasten het gevoel van eigenheid en zelfbeschikking aan.

Het is begrijpelijk dat onder deze omstandigheden mensen hun hoop vestigen op herstel van zekerheid en veiligheid. Het is ook begrijpelijk dat er dan gekozen wordt voor partijen die dat beloven waar te maken. Maar als nu partijen bereid zijn om die belofte waar te maken door mensenrechten te schenden en medemensen uit te sluiten, willen wij in deze kerstbrief daar krachtig tegen waarschuwen.

Met kerst vieren christenen dat God de hele wereld en alle mensen liefheeft zonder aanzien des persoons. Eenmaal groot geworden zal Jezus zeggen: “Behandel andere mensen net zoals je zelf behandeld wilt worden” (Mt 7,12). Daarom verwerpen wij leuzen als ‘eigen land, eigen volk eerst’.  

Wij geloven dat op deze aarde, ook in Nederland, ons verlangen naar een gelukkig leven en samenleven alleen werkelijkheid kan worden wanneer het geluk van de een niet ten koste gaat van het geluk van een ander.

Jezus zegt ook:  “Het echte geluk is voor mensen die goed zijn voor anderen” (Mt 5,7). Hij houdt ons telkens weer voor dat alleen de weg van aandacht voor de naaste, van liefde en betrokkenheid tot geluk leidt voor allen.

Daarom verwerpen wij oplossingen die bepaalde mensen uitsluiten en afwijzen.

Wij verbeelden ons niet dat wij in deze brief alle aspecten van de verkiezingsuitslag recht doen. We willen recht doen aan de gevoelens van bezorgdheid en onvrede die veel mensen ervaren. Juist daarom vragen we aandacht voor de valkuil van ons zogenaamde ‘eigen belang’. Dat kan zich gemakkelijk tegen ons keren als het ons onverschillig maakt voor de nood van de ander die anders is. Keuze voor onszelf als keuze tegen anderen leidt vroeg of laat altijd tot ongeluk, onvrede en dood.

Over de geboorte van Jezus wordt verteld dat hij geboren is voor het levensgeluk van álle mensen. Daarom roepen wij in deze dagen op om in het spoor van Jezus de ander, elkaar, lief te hebben.

Wij wensen iedereen een gelukzalig kerstfeest!

Gerlinde van den Berg-de Haan, predikant Protestantse gemeente Appingedam

Johan van den Berg, predikant Protestantse gemeente Appingedam

André van den Bor, predikant Hervormde gemeente Maarland, Loppersum

Harry Eringa, predikant Protestantse gemeente ‘de Woldkerken’ en Slochteren

Hans Fortuin, emeritus predikant Protestantse Kerk Nederland

Greta Huis, voorganger Vereniging Vrijzinnige Protestanten provincie Groningen

Marja de Jager, predikant Protestantse gemeente Delfzijl

Saapke Van Der Meer, predikant Doopsgezinde gemeente Zeerijp-Zijldijk

Christel Minnaard, predikant Protestantse gemeente Garrelsweer, Winneweer, Wirdum.

Raymond Poede, predikant Protestantse gemeente Eems-Dollard

Pier Prins, ambulant predikant Gereformeerde kerk Loppersum

Wike Spoelstra-Postmus, emeritus predikant Hervormde gemeente Spijk-Losdorp.

Gerrit Vennik, pastoraal werker Gereformeerde kerk Wagenborgen

Geert Jan Weessies, predikant Protestantse gemeente Siddeburen

Ineke Wolters, emeritus predikant Hervormde gemeente Tjamsweer