De bezoekers van de Adventsmiddag in Haren waren weer diep in de kledingkast gedoken en flink opgeruimd. Zo konden tassen vol kleding, zoals handschoenen, sokken, shawls en truien naar de Open Hof in Groningen worden gebracht. De vrijwilligers aldaar waren zeer ingenomen met de geste uit Haren.

Inmiddels is het traditie geworden dat leden van het Witte Kerkje rondom de kerst warme kleding inzamelen voor het daklozencentrum aan de Spilsluizen in Groningen. De Open Hof is destijds in het leven geroepen door een aantal kerken in Groningen, maar medio dit jaar is het centrum overgedragen aan het Leger des Heils. Dat had al een daklozencentrum elders in de stad. In de nieuwe situatie is een stabielere situatie ontstaan voor de daklozen in Groningen. Ook is het streven nu meer gericht op het straatpastoraat.